Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzekkim MB Vario

Drukāt

Izsole notiek 2019.gada 8. oktobrī plkst. 10:00. Adrese: Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts,  Jelgavas novads, LV-3031, izsolot automašīnu MB Vario, valsts reģistrācijas Nr. GB 2339, izgatavots 2006.gadā.

Izsoles sākumcena. MB Vario, valsts reģistrācijas Nr. GB 2339, Izsoles sākumcena 1655 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit pieci euro), t.sk. PVN.;

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 

  • MB Vario, valsts reģistrācijas Nr. GB 2339,- 165.50 EUR

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 8. oktobra  plkst. 09:30

Izsoles noteikumi