Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienībai “Līdumu lauks” Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 4.oktobrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Līdumu lauks”, Jēkabnieki, Svētes pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54820050176
platība
0,7 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
Saskaņā ar teritorijas plānojumu un Aizsargjoslu likumu
Izsoles sākuma nomas maksa
115,50 EUR gadā bez PVN
Nomas līguma termiņš
6 gadi

 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 11,55 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda “Līdumu lauks”, Svētes pag.” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa “Līdumu lauks”, Svētes pag.”

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 2.oktobrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.