Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Bauskas iela 7-42 Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 5.novembrī plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-42 Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000668, kas sastāv no dzīvokļa 42,3 m² platībā un kopīpašuma 42317471 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060274002.

Izsoles sākumcena 2700,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.novembrim plkst.12.00. 

Izsoles noteikumi