Otrdiena, 9. Marts, 2021
Ēvalds

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Kurmalīte" Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 7.novembrī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Kurmalīte” Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110147, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110147 un uz tās esošām būvēm – ēdnīcas ar kadastra apzīmējumu 54560110147001 un noliktavas ar kadastra apzīmējumu 54560110147002. 

Izsoles sākumcena 6500,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 5.novembrim plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi