Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Bauskas iela 9-9 Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.novembrī plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 9-9 Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000672, kas sastāv no dzīvokļa 31,1 m² platībā un kopīpašuma 311/17673 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060274003. 

Izsoles sākumcena 2080,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.novembrim plkst.12.00. 

Izsoles noteikumi