Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Gunāru lauks" Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 14.novembrī plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Gunāru lauks” Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700050051, kas sastāv no zemes vienības 9,64ha platībā. 

Izsoles sākumcena 72900,00EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas un izsoles dalības maksa 50,00EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Platones pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.novembra plkst.15.30. 

Izsoles noteikumi