Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Mazlauki" Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 20.novembrī plkst.11:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mazlauki” Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820030155, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820030515, platība 1,51ha.

Izsoles sākumcena 6900 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 690 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.novembrim plkst.15:30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868. 

Izsoles noteikumi