Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienībai "Pagasta zemes" Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 24.oktobrī plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Pagasta zemes”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54740040533
platība
2,5 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
 
Izsoles sākuma nomas maksa
412,50 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
2020.gada 1. janvāris līdz 2020.gada 31. decembris

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 41,25 EUR, ar norādi „54740040533” nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „54740040533” nomas tiesību izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 22.oktobrim plkst.12.00.