Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Kodināšanas punkts” Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 5.novembrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Kodināšanas punkts” Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040253, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040253, platība 0,5550ha.

Izsoles sākumcena 3100,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 310,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330. 

Izsoles noteikumi