Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Rapu mežs” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 28.novembrī plkst.11:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Rapu mežs” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620030137, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620030137 - 96,82 ha platībā, tai skaitā 63,38 ha mežs. 

Izsoles sākumcena 209500,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 25.novembrim plkst.18:00.