+A A
Otrdiena, 11. Augusts, 2020
Liega, Olga, Zita, Zigita

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Renault Traffic

Drukāt

Izsole notiek 2019.gada  29 .oktobrī plkst.  10.00 . Adrese: Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008, izsolot automašīnu Renault Traffic , valsts reģistrācijas Nr. FU 1005, izgatavots 2006.gadā. 

Izsoles sākumcena. Renault Traffic , valsts reģistrācijas Nr. FU 1005, izsoles sākumcena 2450 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit  euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir:

  •  Renault Traffic , valsts reģistrācijas Nr. FU 1005 – 245 EUR

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk, kā līdz 2019.gada  29.oktobra   plkst. 9.30.

Izsoles noteikumi