+A A
Sestdiena, 24. Oktobris, 2020
Renāte, Modrīte, Mudrīte

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Drukāt

Izsole notiek 2019.gada 29. oktobrī plkst. 10:00 Lielplatones pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses – Alejas iela-7, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, atsevišķi izsolot katru transportlīdzekli:

  • Kia Ceed, valsts reģistrācijas Nr. GR 7749, izgatavots 2007.gadā;
  • VW LT 50, valsts reģistrācijas Nr. EE 3442, izgatavots 1983.gadā;
  • Volvo B10B, valsts reģistrācijas Nr. HR 6023, izgatavots 2001.gadā.

Izsoles sākumcena:

  • Kia Ceed, valsts reģistrācijas Nr. GR 7749, Izsoles sākumcena 1290 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit euro) t.sk. PVN.;  
  • VW LT 50, valsts reģistrācijas Nr. EE 3442, Izsoles sākumcena 400 EUR (četri simti euro) t.sk. PVN.;
  • Volvo B10B, valsts reģistrācijas Nr. HR 6023, Izsoles sākumcena 2680 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro) t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir:

  • Kia Ceed, valsts reģistrācijas Nr. GR 137749,  - 129 EUR;
  • VW LT 50, valsts reģistrācijas Nr. EE 3442,  - 40 EUR;
  • Volvo B10B, valsts reģistrācijas Nr. HR 6023, - 268 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Lielplatones pagasta pārvaldē, ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 29.oktobra  plkst. 09:30.

Izsoles noteikumi.