+A A
Trešdiena, 25. Novembris, 2020
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Bora

Drukāt

Izsole notiek 2019.gada  29 .oktobrī plkst.  10.00 . Adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, izsolot automašīnu VW Bora , valsts reģistrācijas Nr. FA 7922, izgatavots 2006.gadā.

Izsoles sākumcena. VW Bora , valsts reģistrācijas Nr. FA 7922, izsoles sākumcena 750 EUR (septiņi simti piecdesmit  euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir:

  • VW Bora , valsts reģistrācijas Nr. FA 7922– 75 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk, kā līdz 2019.gada  29.oktobra   plkst. 9.30.

Izsoles noteikumi.