+A A
Pirmdiena, 18. Janvāris, 2021
Antis, Antons

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienības daļai 2,0 ha platībā​, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 5.novembrī plkst.10:00 Vircavas pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
Vircavas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54920020044
platība
daļa 2,0 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
Atbilstoši teritorijas plānojumam un Aizsargjoslu likumam
Izsoles sākuma nomas maksa
294,00 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
6 gadi

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 29,40 EUR, ar norādi „ Izsoles drošības nauda Vircavas pagasts” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „ Izsoles dalības nauda Vircavas pagasts”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.oktobrim plkst.16.00.