Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Nomas tiesību pirmā rakstiskā izsole nedzīvojamai telpai 15,0 m2 platībā, Lielupes iela 21, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Kalnciema pagasta pārvalde izsludina nedzīvojamo telpu 15,0 m2 platībā, kas atrodas Lielupes iela 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ēkā ar kadastra apzīmējumu 54110010115001 (telpa būves kadastrālās uzmērīšanas lietā ar Nr.164) nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli.

Lietošanas mērķis – tehniskā telpa

Nosacītā maksa - 0.53eur/m2 bez PVN mēnesī 

Iznomāšanas termiņš - 6 gadi

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus izsolei var iesniegt līdz 2019.gada 4.novembrī plkst.9.00 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles dalībnieku piedāvājumus izsoles komisija atver pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2019.gada 4.novembrī plkst. 10.00, Kalnciema pagasta pārvaldē Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā. Piedāvājumu tiek atvērti to iesniegšanas secībā.

Objekta apskati var veikt, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa  tālruni 26388712.