Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības "Dzērves", Sesavas pagasts, Jelgavas novads, 2,0 ha platībā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.novembrī plkst.10.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Dzērves”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54740110638
platība
2,0 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
 
Izsoles sākuma nomas maksa
330 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
2020.gada 1. janvāris līdz 2025.gada 31. decembris

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 33 EUR, ar norādi „Dzērves” nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Dzērves” nomas tiesību izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.novembrim plkst.12.00.