+A A
Ceturtdiena, 27. Februāris, 2020
Līva, Līvija, Andra
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Lielupes iela 23-6, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 3.decembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lielupes iela 23-6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000876, kas sastāv no dzīvokļa 74,2 m² platībā, kopīpašuma 720/7769 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010016001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010016.

Izsoles sākumcena 4700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 470 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 3.decembra plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966. 

Izsoles noteikumi