Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Draudzības iela 6-110, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 3.decembrī plkst.10:30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 6-110, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000875, kas sastāv no dzīvokļa 31,4 m² platībā, kopīpašuma 314/55152 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010008. 

Izsoles sākumcena 3500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 350 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 3.decembra plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi