Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Dimanti”-3, Platones pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 4.decembrī plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Dimanti”-3, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000214, kas sastāv no dzīvokļa 29,0m2 platībā, kopīpašuma 297/2070 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700030207001, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030207002, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030207003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700030207. 

Izsoles sākumcena 1300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 130 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.decembra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629. 

Izsoles noteikumi