Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Gundegas”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, 1,51 ha platībā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.decembrī plkst.10:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Gundegas” ar kadastra Nr.54620080118, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620080067. 

Izsoles sākumcena 5200 EUR, izsoles solis 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 520 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.decembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi