Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mežkakti”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 4,1 ha platībā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.9:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mežkakti”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020325, platība 4,1ha. un būves ar kadastra apzīmējumu 54820020325001. 

Izsoles sākumcena 7600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 760 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 6.decembra plkst.15:30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.

Izsoles noteikumi