+A A
Sestdiena, 27. Februāris, 2021
Līva, Līvija, Andra

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 22, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 0.4035 ha platībā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.14:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 22, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020703, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020685, platība 0.4035ha. 

Izsoles sākumcena 7889 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 788,90 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 9.decembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.

Izsoles noteikumi