Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Rakstiska atkārtota, trešā, izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, 2,15 ha platībā, tai skaitā mežaudze 2,03 ha

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko rakstiskas atkārtotas, trešās, izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860020101, kas sastāv no zemes vienības 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860020415, tai skaitā mežaudze 2,03 ha.

Izsoles sākumcena 15180 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1518 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 16.decembra plkst.09:00.