+A A
Piektdiena, 22. Janvāris, 2021
Austris

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Kastaņu iela 4-3, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada  pašvaldība 2019. gada 19. decembrī plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Kastaņu ielā 4-3, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000225, kas sastāv no dzīvokļa 64,3 m², kopīpašuma 606/12923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740070267001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740070267. 

Izsoles sākumcena 4000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 400,00 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12.decembrim plkst.12.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497. 

Izsoles noteikumi