Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Austrumu iela 9-16, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 16. decembrī plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 9-16, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000058, kas sastāv no dzīvokļa 87,0 m² platībā, kopīpašuma 870/11246 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900030195001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030195.

Izsoles sākumcena 3700 EUR .Izsoles solis 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 370 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2019. gada 12. decembrim plkst.12.00.

Izsoles noteikumi