Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Balžu mežs”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Balžu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110120, kas sastāv no zemes vienības 8,61ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110120, tai skaitā mežaudze 8,37ha. 

Izsoles sākumcena 26800 EUR, izsoles solis 800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2680 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 16.decembra plkst.17:00.