Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110122, kas sastāv no zemes vienības 2,48ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110122, tai skaitā mežaudze 2,30ha. 

Izsoles sākumcena 5200 EUR, izsoles solis 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 520 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 16.decembra plkst.17:00.