Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Salnīku birzs”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī plkst.11:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Salnīku birzs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560120128, kas sastāv no zemes vienības 0,570ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560120128, tai skaitā mežaudze 0,505 ha. 

Izsoles sākumcena 1700 EUR, izsoles solis 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 170 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 16.decembra plkst.17:00.