Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.decembrī plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920040131, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920040131, platībā 1,13 ha 1935/2131 domājamām daļām. 

Izsoles sākumcena 3000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 300 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

Izsoles noteikumi