+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Golf

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26.novembrī plkst. 10:00 Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,  rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – transportlīdzeklim VW Golf, valsts reģistrācijas Nr. FT 4342, izgatavots 2006.gadā.

Izsoles sākumcena ir 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro), t.sk. PVN.
 
Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 170 EUR.
 
Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis– tel.26633896.
 
Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada  26.novembra  plkst. 9.30.