Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Bora

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada  26 .novembrī plkst. 10.00 Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Bora, valsts reģistrācijas Nr. FA 7922, izgatavots 2006.gadā.

Izsoles sākumcena ir 450 EUR (četri simti piecdesmit  euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 45 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – tel.26633896.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 25.novembra plkst. 17:00.

Izsoles noteikumi