Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim BMW 318

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26. novembrī plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldes telpās, „Atspulgi”, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim BMW 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466, izgatavots 2000.gadā.

Izsoles sākumcena ir 410 EUR (četri simti desmit euro) t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir  41 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – tel.26633896.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Platones pagasta pārvaldē, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 26.novembra  plkst. 09:30.

Izsoles noteikumi