Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Ceed

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26. novembrī plkst. 10:00 Lielplatones pagasta pārvaldes telpās, Alejas ielā 7, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Ceed, valsts reģistrācijas Nr. GR 7749, izgatavots 2007.gadā.

Izsoles sākumcena ir 800 EUR (astoņi simti  euro) t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 80 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – tel.26633896.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Lielplatones pagasta pārvaldē, ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 26.novembra  plkst. 09:30.

Izsoles noteikumi