Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Mitsubishi Pajero

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26 .novembrī plkst. 10.00 Pasta ielā 37, Jelgavā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Mitsubishi Pajero ar valsts reģistrācijas Nr. KH 3256, izgatavots 2016.gadā.

Izsoles sākumcena ir 21650 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit  euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 2165 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – tel.26633896.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Jelgavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Pasta-37, Jelgavā ne vēlāk kā līdz 2019.gada  25.novembra plkst. 17.00.

Izsoles noteikumi