+A A
Otrdiena, 1. Decembris, 2020
Emanuels, Arnolds

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam “Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, 3,0 ha platībā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.decembrī plkst.11:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par nomas objektu:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54560100397
platība
3,0 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
Aizsargjoslas teritorija gar pašvaldības autoceļu
Izsoles sākuma nomas maksa
495,00 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
6 gadi

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 49,50 EUR, ar norādi „Upesvalmji nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Upesvalmji nomas tiesību izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 9.decembrim plkst.17:00.