+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.janvārī plkst.11:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110141, kas sastāv no zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110141 un uz tās esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 54560110141001, 54560110141003, 54560110141004, adrese: “Pils”, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

Izsoles sākumcena 17500 EUR, izsoles solis 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1750 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26309131.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.janvāra plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi