Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Līvānu iela 9”, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.janvārī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līvānu iela 9”, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560100410, kas sastāv no zemes vienības 0,2714 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560100328.

Izsoles sākumcena 5000 EUR, izsoles solis 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 500 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.janvāra plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi