+A A
Trešdiena, 27. Maijs, 2020
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Kārkli”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.janvārī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Kārkli”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860060067, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860060410 5,15 ha platībā ar mežaudzi 2,92 ha platībā. 

Izsoles sākumcena 11700 EUR, izsoles solis 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1170 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.janvāra plkst.17:00.