Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pēterlejas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.janvārī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pēterlejas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560100084, kas sastāv no zemes vienības 1,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560100210.

Izsoles sākumcena 6700 EUR, izsoles solis 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 670 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.janvāra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi