Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Rubeņu birzs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 16.janvārī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Rubeņu birzs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620090154, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620090093 - 1,0 ha platībā, tai skaitā 0,94 ha mežs.

Izsoles sākumcena 7600 EUR, izsoles solis 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 760 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 13.janvārim plkst.17:00.