Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamam īpašumam “Sapņi”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 22.janvārī plkst.9.30 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam “Sapņi”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700070291, kas sastāv no zemes vienības 0.3922ha platībā.

Izsoles sākumcena 800 EUR, izsoles solis 50 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 80 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. 

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.janvāra plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi