Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta atkārtota otrā mutiskā izsole nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-42, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 15. janvārī plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu otro mutisko izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-42, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā., kadastra Nr.54489000668, kas sastāv no dzīvokļa 42,3 m²platīā, kopīpašuma 423/17471 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060274002.

Izsoles sākumcena 2160 EUR, izsoles solis 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri  vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 216 EUR, un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 13. janvāra plkst.12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi