Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta otrā mutiska izsole nekustamam īpašumam „Mierlauki”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.februārī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Mierlauki”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.Nr.54620070044, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620070044 - 9,3 ha platībā, tai skaitā  8,28 ha mežs. 

Izsoles sākumcena 74160,00 EUR, izsoles solis 2000,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības 7416,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.februārim plkst.17:00.