Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Krūmales”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.februārī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Krūmales”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860070105, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860070425 0,91 ha platībā ar mežaudzi 0,82 ha platībā.

Izsoles sākumcena 4800 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 480 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 5.februāra plkst.17:00.