Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Celtniecības iela 18-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 13. februārī plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza iela 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Celtniecības iela 18-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54489000642, kas sastāv no dzīvokļa 16,8 m² platībā un kopīpašuma 168/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002, zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458.

Izsoles sākumcena 610 EUR, izsoles solis 50 EUR. 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 61 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 11. februārim plkst. 12:00.

Izsoles noteikumi