Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska izsole par nedzīvojamo telpu nomas tiesībām Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde izsludina nedzīvojamo telpu (komercdarbībā izmantojamas telpas) 143,2 m² platībā, kas atrodas Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 54560100280, nomas tiesību mutisko izsoli.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa ir 99,00 EUR nez PVN jeb 0,69 EUR bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī. Izsoles solis 5,00 EUR. Telpu nomas termiņš - pieci gadi.

Izsoles dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Jelgavas novada pašvaldības Kancelejā, Pasta ielā 37, Jelgavā vai Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.februāra plkst.17:00. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 9,90 EUR un izsoles dalības maksa 14,23 EUR.

Izsole notiek Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā 2020.gada 6.februārī plkst.10:00.

Objekta apskati var veikt, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni 63085851 vai 26106900.

Izsoles noteikumi