Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole (zemes vienības divas daļas) zemes vienībai ”Bajāri” (6,8 ha platībā) Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 30.janvārī plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku zemes nomas tiesību izsoli (zemes vienības divas daļas) zemes vienības daļām ar kadastra apzīmējumu 54740030073 ”Bajāri” – 6,8 ha platībā, kas atrodas Sesavas pagastā, Jelgavas novadā.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Bajāri”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54740030073
platība
6,8 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
 
Izsoles sākuma nomas maksa
1122,00 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
2020.gada 1. marts līdz 2020.gada 31. decembris

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 112,20 EUR, ar norādi „Bajāri” nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Bajāri” nomas tiesību izsoles dalības maksa”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 27.janvārim plkst.12.00.