Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Golf

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 4.februārī plkst. 10.00 Dārza ielā 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Golf, valsts reģistrācijas Nr. FT 4342, izgatavots 2006.gadā.

Izsoles sākumcena ir 1020 EUR (viens tūkstotis divdesmit euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 100.20 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 3.februāra plkst.10.00.

Izsoles noteikumi