Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Krasta iela 9A, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.martā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Krasta iela 9A, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620060425, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620060249 - 0,3305ha platībā.

Izsoles sākumcena 5500,00 EUR, izsoles solis 300,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības 550,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.martam plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi