+A A
Piektdiena, 15. Janvāris, 2021
Fēlikss, Felicita

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Austrumu iela 9-16, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.martā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam Austrumu iela 9-16, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000058, kas sastāv no dzīvokļa 87,0 m² platībā, kopīpašuma 870/11246 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900030195001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030195.

Izsoles sākumcena 2960,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 296,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 3.martam plkst.12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni  26430730. 

Izsoles noteikumi